COMUNA IVEȘTI

       CONVOCARE

       Se convoacă consiliul local al comunei Ivești în ședință ordinară care va avea loc în data de 16.09.2021, ora 10,00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Ivești și va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr. 3980 din 08.09.2021 pentru completarea inventarului cu bunurile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ivești, județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/26.09.2021, cu modificările și completările ulterioare;

2. Proiect de hotărâre nr. 3981 din 08.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare teren de joacă pentru copii, comuna Ivești, județul Vaslui;

3. Proiect de hotărâre nr. 3982 din 08.09.2021 privind constituirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă .

4. Proiect de hotărâre nr. 3984 din 08.09.2021 privind rectificarea a II-a bugetului comunal pe anul 2021.

5. Intrebări, interpelări, petiții.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC01259