COMUNA IVEȘTI

CONVOCARE

Pentru ziua de 29.11.2021, ora 10,00, se convoacă Consiliul Local în ședința  ordinară care va avea loc în sala Căminului cultural din satul Ivești și va avea următorul proiect al ordinii de zi :

Proiect de hotarare nr. 5300 din 22.11.2021 privind rectificarea a V-a a bugetului comunal pe anul 2021

Proiect de hotarare nr. 5301 din 22.11.2021 privind punerea la dispoziția proiectului ” Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională ”Apele Române” a unor terenuri din domeniul public al comunei Ivești, județul Vaslui;

   CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA

DSC01259