2016

IANUARIE – DECEMBRIE

IUNIE – DECEMBRIE 2016

  • H.C.L. nr. 11 din 30.08.2016 privind aprobarea modificărilor la  actul constitutiv si la statutul  Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui,  urmare a modificarilor  componenţei membrilor  Consiliului Director
  • H.C.L. nr. 12 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al comunei Ivești, în Adunarea generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, la care  este membru asociat
  • H.C.L. nr. 13 din 30.08.2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei IVEŞTI, în Adunarea Generala a Asociatiei pentru  dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui
  • H.C.L. nr. 15 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale nr. 1 Iveşti
  • H.C.L. nr. 19 din 23.09.2016  privind desemnarea reprezentantului  consiliului local  în comisia de concurs pentru ocuparea funcției  de director la Școala gimnazială nr.1 Ivești