2017

IANUARIE – DECEMBRIE

  •  H.C.L. Nr. 1 din 05.01.2017 privind acoperirea defintivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local existent la data de 01 ianuarie 2016
  • H.C.L. nr. 16 din 28.03.2017 privind aprobarea întocmirii proiectului de amenajament pastoral pentru toate suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a comunei Ivești, județul Vaslui
  • H.C.L. nr. 17 din 28.03.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei Iveşti, judeţul Vaslui, pentru anul 2017
  • H.C.L. nr. 18 din 05.04.2017 privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică  a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei Iveşti și aprobarea calendarului procedurii