2018

  IANUARIE – DECEMBRIE 2018

 • HCL nr. 1 din 09.01.2018  privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local existent la data de 01 ianuarie 2017
 • HCL nr. 10 din 14.02.2018  privind aprobarea  închirierii, prin atribuire directă, a pajiştilor aflate în proprietate privată a comunei Iveşti, județul Vaslui
 • HCL nr. 13 din 28.03.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei IVEŞTI, în vederea exprimării votului în  Adunarea Generala a Asociației pentru  dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui -APC Vaslui
 • HCL nr. 15 din 28.03.2018 privind  achiziționarea unui serviciu de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare parcurgerii etapelor  procesului de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru obiectivul de investiții  ”Achiziție autovidanjă în vederea dotării Serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Ivești, județul Vaslui”
 • HCL nr. 17 din 26.04.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești și pentru personalul din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local al comunei Ivești, județul Vaslui.
 • HCL nr. 18 din 26.04.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului  „Achizitionare autovidanja in vederea dotarii Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Ivesti, judetul Vaslui”, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM și  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli.
 • HCL nr. 19 din 26.04.201 privind achiziţionarea, prin cumpărare, a unui teren în suprafaţă de 500 m.p., situat în extravilanul satului Iveşti, necesar pentru amplasarea stației de reglare-măsurare, componentă a obiectivului de investiții „înființare distribuție gaze naturale în comuna Ivești, județul Vaslui”.
 • HCL nr. 37 din 19.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare străzi în comuna Ivești, județul Vaslui”
 • HCL nr. 38 din 19.11.2018 privind  asigurarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în comuna Ivești, județul Vaslui”
 • HCL nr. 39 din 19.11.2018 privind realizarea obiectivului de  investiţii „Construire grup sanitar în incinta Școlii nr.2 din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Ivești”
 • HCL nr. 40 din 19.11.2018 privind desemnarea  unui apărător care va apăra interesele Comunei Ivești și ale Consiliului Local al comunei Ivești, la Judecătoria Bîrlad, în dosarul civil nr.  6722/189/2018
 • HCL nr. 43 din 17.12.2018 privind desemnarea  unui apărător care va apăra interesele Comunei Ivești și ale Consiliului Local al comunei Ivești, la Judecătoria Bîrlad, în dosarul civil nr.  7045/189/2018