2019

  • HCL nr. 34 din 28.06.2019 pentru transformarea funcției contractuale de bibliotecar grad profesional II în funcția contractuală de bibliotecar grad profesional I şi pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui