2020

  • Se convoaca de îndată consiliul local al comunei Ivești în ședință extraordinară care va avea loc în ziua de 22.12.2020, ora 8,30 în sala de ședință a Primăriei comunei Ivești. Pentru detalii click aici (convocare) și aici(proiect de hotărâre)
  • Se convoacă Consiliului Local al comunei Ivești, județul Vaslui în ședință ordinară, care va avea loc în ziua de 26.03.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Ivești. CLICK – Dispozitie convocare, PROIECTE DE HOTARARI
  • În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 28.02.2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020. Click ANUNT, PROIECT DE HOTARARE
  • În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 25.02.2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare. Click   ANUNȚ, PROIECT DE HOTARARE

Site Oficial