2021

CONVOCARE

Se convoacă consiliul local al comunei Ivești în ședință ordinară care va avea loc în data de 26.04.2021, ora 10,00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Ivești. Pentru detalii click:

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 06.04.2021, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022.  Pentru detalii Click: ANUNȚ, Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 06.04.2021, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Ivești, județul Vaslui. Click : ANUNȚ,  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local + referat de aprobare + referat compartiment de specialitate, PROIECT – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 05.04.2021, proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pe anul 2021. Click :   ANUNȚPROIECT DE HOTARARE privind adoptarea bugetului comunal pe anul 2021, referat de aprobare, referat compartiment de specialitate,  ANEXA NR. 1, ANEXA Nr. 2 PROGRAM DE INVESTITII

  • Se convoacă de îndată consiliul local al comunei Ivești în ședință extraordinară care va avea loc în ziua de 08.01.2021, ora 10,00 în sala de ședințe a Primăriei comunei Ivești. Pentru detalii click Dispoziție convocare,  proiect de hotarare