2021

CONVOCARE

Pentru ziua de 13.12.2021, ora 10,00, se convoacă Consiliul Local în ședința  ordinară care va avea loc în sala Căminului cultural din satul Ivești și va avea următorul proiect al ordinii de zi :

01 Proiect de hotarare nr. 5457 din 03.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare teren de joacă pentru copii”

02 Proiect de hotarare nr. 5458 din 03.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea sistemului de alimentare cu apa a comunei Ivești”

03 Proiect de hotarare nr., 5459 din 03.12.2021 privind rectificarea a VI-a a bugetului local

04 Proiect de hotarare nr.5460 din 03.12.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1226.04.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

05 Proiect de hotarare nr. 5461 din 03.12.2021 privind scutirea de la plata taxei de salubrizare a unor categorii de contribuabili

06 Intrebari, interpelări, petiți

 

CONVOCARE

Pentru ziua de 29.11.2021, ora 10,00, se convoacă Consiliul Local în ședința  ordinară care va avea loc în sala Căminului cultural din satul Ivești și va avea următorul proiect al ordinii de zi :

Proiect de hotarare nr. 5300 din 22.11.2021 privind rectificarea a V-a a bugetului comunal pe anul 2021

Proiect de hotarare nr. 5301 din 22.11.2021 privind punerea la dispoziția proiectului ” Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională ”Apele Române” a unor terenuri din domeniul public al comunei Ivești, județul Vaslui

  CONVOCARE

       Se convoacă consiliul local al comunei Ivești în ședință extraordinară care va avea loc în data de 04.11.2021, ora 10,00, în sala Căminului cultural din satul Ivești și va avea următoarea ordine de zi:

    1. Proiect de hotărâre  nr. 4974 din 02.11.2021 privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului care se va organiza în vederea ocupării funcției de director la Școala gimnazială nr.1 Ivești.

       CONVOCARE

       Se convoacă consiliul local al comunei Ivești în ședință ordinară care va avea loc în data de 28.10.2021, ora 10,00, în sala Căminului cultural din satul Ivești și va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare nr. 4714 din 21.10.2021 privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației a două suprafețe de teren de 49 mp fiecare, aferente Școlii primare din zona Sat Nou și Școlii primare din zona Vîtcani, situate în comuna Ivești, județul Vaslui,

2. Proiect de hotarare nr. 4715 din 21.10.2021 privind aprobarea „Programului de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Iveşti, în perioada de iarnă 2021-2022.

3. Proiect de hotarare nr. 4716 din 21.10.2021 privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trimestrului III, anul 2021, cont de executie cheltuieli trim III 2021,  cont de executie venituri trim. III.2021

4. Proiect de hotarare nr. 4717 din 21.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință.

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotarare nr. 4778 din 26.10.2021, Referat de aprobare  , Anexa 1 la PH nr. 4778 din 26.10.2021 – Cerere Finantare – Anexa nr. 2 la PH nr. 4778 din 26.10.2021 – deviz general,Raport compartiment de resort la PH nr. 4778 din 26.10.2021;
  2. Proiect de hotarare nr. 4781 din 26.10.2021, Referat de aprobare la PH nr. 4781 din 26.10.2021,Anexa nr. 1 la PH nr. 4781 din 26.10.2021 cerere finantare – componente infrastructura rutiera Anexa nr.2 la PH nr. 4781 din 26.10.2021 -Deviz general estimativ – componente infrastructura rutiera, Raport compartiment de resort la PH nr. 4781 din 26.10.2021

CONVOCARE

Se convoacă consiliul local al comunei Ivești în ședință ordinară care va avea loc în data de 26.04.2021, ora 10,00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Ivești. Pentru detalii click:

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 06.04.2021, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022.  Pentru detalii Click: ANUNȚ, Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 06.04.2021, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Ivești, județul Vaslui. Click : ANUNȚ,  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local + referat de aprobare + referat compartiment de specialitate, PROIECT – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL

DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 05.04.2021, proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pe anul 2021. Click :   ANUNȚPROIECT DE HOTARARE privind adoptarea bugetului comunal pe anul 2021, referat de aprobare, referat compartiment de specialitate,  ANEXA NR. 1, ANEXA Nr. 2 PROGRAM DE INVESTITII

  • Se convoacă de îndată consiliul local al comunei Ivești în ședință extraordinară care va avea loc în ziua de 08.01.2021, ora 10,00 în sala de ședințe a Primăriei comunei Ivești. Pentru detalii click Dispoziție convocare,  proiect de hotarare

Site Oficial