ACTE NORMATIVE

 

  • HGR 576/22.07.2020 – pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 – CLICK AICI
  • HGR nr. 577/22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizari și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 – CLICK  AICI
  • HGR nr. 278/ 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării alegerilor locale din anul 2020 CLICK AICI