BETONARE SANTURI AFERENTE STRAZILOR DIN SATUL IVESTI, COMUNA IVESTI, JUDETUL VASLUI

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE