COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL 2020-2024

  1. Comisia de specialitate pentru agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului,  ordine publică şi activităţi social-culturale.
Nr.

crt.

Numele şi prenumele Apart.

politică

Funcția Obs.
1. AVANU CĂTĂLINA-LUCICA P.S.D. PREȘEDINTE Comisia de bază
2. BUDESCU CONSTANTIN P.S.D. SECRETAR Comisia de bază
3. TUDOSĂ GHEORGHE P.S.D. MEMBRU Comisia de bază
4. DRAGOMIR NELU P.N.L. MEMBRU
5. ȘERBAN CONSTANTIN P.N.L. MEMBRU Comisia de bază

2. Comisia de specialitate pentru sănătate, muncă, disciplină, juridică, sport şi turism.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Apart.

politică

Funcția Obs.
1. NECULA NECULAI PRO ROMÂNIA PREȘEDINTE Comisia de bază
2. BICHER MARIN P.S.D. SECRETAR Comisia de bază
3. AVANU CĂTĂLINA-LUCICA P.S.D. MEMBRU
4. GAVRILĂ NECULAI P.S.D. MEMBRU
5. DRAGOMIR NELU P.N.L. MEMBRU Comisia de bază

3. Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, buget finanţe, învăţământ, culte, protecţie socială, protecţia copilului şi familie

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Apart.

politică

Funcția Obs.
1. GAVRILĂ NECULAI P.S.D. PREȘEDINTE Comisia de bază
2. SECUIAN EUGEN P.S.D. SECRETAR Comisia de bază
3. BICHER MARIN P.S.D. MEMBRU
4. BOTEZATU GHEORGHE P.N.L. MEMBRU Comisia de bază
5. BOTEZATU ION P.N.L. MEMBRU Comisia de bază