COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IVEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

MANDAT 2016-2020

  1. COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU AGRICULTURĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI,  ORDINE PUBLICĂ ŞI ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE
Nr.

crt.

Numele şi

 prenumele

Apart.

politică

Funcţia Observaţii
1 ALBU CONSTANTIN PSD PREŞEDINTE COMISIA DE BAZĂ
2 TUDOSĂ GHEORGHE ALDE SECRETAR COMISIA DE BAZĂ
3 IVAN MARICEL PNL MEMBRU COMISIA DE BAZĂ
4 BEJAN GHEORGHE PSD MEMBRU
5 BICHER IONEL PSD MEMBRU

 

  1. COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET FINANŢE, ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTE, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIA COPILULUI ŞI FAMILIE
Nr

crt.

Numele şi

 prenumele

Apart.

 politică

Funcţia Observaţii
1 GAVRILĂ NECULAI PSD PREŞEDINTE COMISIA DE BAZĂ
2 PRISECARU TINEL PSD SECRETAR COMISIA DE BAZĂ
3 PAIU GHEORGHE PSD MEMBRU COMISIA DE BAZĂ
4 BOTEZATU GHEORGHE PNL MEMBRU COMISIA DE BAZĂ
5 BOTEZATU ION PNL MEMBRU COMISIA DE BAZĂ

 

  1. COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU SĂNĂTATE, MUNCĂ, DISCIPLINĂ, JURIDICĂ, SPORT ŞI TURISM
Nr

crt.

Numele şi

 prenumele

Apart.

 politică

   
1 BEJAN GHEORGHE PSD PREŞEDINTE COMISIA DE BAZĂ
2 ILIE PETRICĂ PSD SECRETAR COMISIA DE BAZĂ
3 BICHER IONEL PSD MEMBRU COMISIA DE BAZĂ
4 PRISECARU TINEL PSD MEMBRU
5 BOTEZATU ION PNL MEMBRU

Site Oficial