Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de Consiliul local al comunei Ivești – proiecte de hotărâri;