Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de Consiliul local al comunei Ivești – proiecte de hotărâri;

  – 2020 –

  • În conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică astăzi, 25.02.2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare. Click   ANUNȚ, PROIECT DE HOTARARE