REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL

2020,